Trgovci treba da napišu ekološki otisak proizvoda na pakovanjima

Supermarketi i trgovci hranom treba da uključe transparentne informacije o ekološkom otisku prehrambenih artikala na svojim pakovanjima, poručuju istraživači sa Univerziteta u Saseksu. To se odnosi na procenu životnog ciklusa proizvoda kako bi dobavljači, trgovci i potrošači znali odakle dolazi njihova hrana i kakav put prelazi od farme do viljuške.

Istraživanje ukazuje na niz mera, uključujući bolju vidljivost lanca snabdevanja kako bi se identifikovali izvori gubitka. Ukazuje se na potrebu dalje promocije manje potrošnje mesa zbog zdravstvenih i ekoloških benefita. Istraživači smatraju da se u korporativnim planovima održivosti treba koncentrisati na smanjenje negativnih uticaja na biodiverzitet i poboljšati standarde održivosti i sertifikacionih šema.

Koautor izveštaja dr Anthony Alexander kaže da brendovi i trgovci treba bolje da razumeju tok lanca snabdevanja i njegov uticaj na biodiverzitet.

– Korporativne ekološke, društvene i državne strategije mogu da postave kao prioritet uticaj na biodiverzitet, uključujući cilj da se zaustavi krčenje šuma – kaže Alexander.

Izveštaj preporučuje bolje izveštavanje o otpadu od hrane koji nastaje na nacionalnom nivou, ukidanje stimulacija za proizvodnju hrane koja šteti biodiverzitetu i veću odgovornost država kad je reč o dostizanju ekoloških ciljeva.