Reč stručnjaka

Siniša Mitrović

Direktor Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije

Slobodan Perović

Pomoćnik ministra za Sektor strateškog planiranja u Ministarstvu zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije

Prof. dr Darko Nadić

Redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, rukovodilac mastera Ekološka politika

Dejan Jocić

Direktor kompanije Partner Team iz Niša

Dejan Jocić je konsultant na nekoliko značajnih projekata u oblasti upravljanja otpadom i, iz ugla nekog ko je svakodnevno u praksi, odgovara na sledeća pitanja: - Ko bi trebalo da pokrene priču o prelasku sa linearne na cirkularnu ekonomiju (CE) - privreda ili država? - Kako procenjujete spremnost srpskih privrednika za prelazak sa linearne na CE? - Da li je moguće ostvariti profit ako je proizvodnja zasnovana na principima CE? - Sa kojim problemima se u praksi susreću privrednici koji imaju na umu zaštitu životne sredine i unapređenje CE? - Šta je realno - za koliko godina bi Srbija mogla da usvoji principe CE?