Obeležava se prvi Međunarodni dan „nula otpada“

Ujedinjene nacije su na Skupštini održanoj 14. decembra prošle godine usvojile rezoluciju kojom su proklamovale 30. mart za Međunarodni dan „nula otpada“ koji će se ove godine održati prvi put.

Tokom tog dana, države članice, civilno društvo, privatni sektor, naučne ustanove pozivaju se da organizuju aktivnosti kojima se podstiče svest o nacionalnim, regionalnim i lokalnim „nula otpada“ inicijativama.

Kako se ističe, promocija ovih inicijativa pomoći će unapređenju Ciljeva održivog razvoja UN, uključujući cilj 11 i cilj 12 koji se odnose na sve vrste otpada, uključujući otpad od hrane i elektronski otpad.

U usvojenoj rezoluciji navodi se neophodnost momentalnih akcija prema eliminaciji plastičnog zagađenja u morima, izražava zabrinutost zbog upravljanja hemikalijama i otpada koji će, kako se očekuje, rasti narednih godina. Takođe, prepoznaje se vodeća uloga žena u promovisanju ekoloških aktivnosti, smanjenju otpada i preterane potrošnje.