Koliko se u EU koriste materijali iz recikliranog otpada? Holandija najbolja, Finska na iznenađujućem poslednjem mestu

U 2022. godini u Evropskoj uniji stopa cirkularne upotrebe materijala (poznata kao stopa cirkularnosti; udeo korišćenih materijalnih resursa koji potiču iz recikliranog otpada) dostigla je 11,5%, što znači da je 11,5% materijalnih resursa korišćenih u EU poticalo iz recikliranog otpada. Očekivano, najviša stopa cirkularnosti, prema glavnim vrstama materijala, ostvarena je kod metalnih ruda sa 23,9%, objavio je Eurostat.

U poređenju sa 2021. godinom, stopa cirkularnosti povećala se za 0,1 procentni poen. Između 2010. i 2022. godine, stopa se povećala za 0,8 pp, sa 10,7% na 11,5%, međutim, najveći udeli zabeleženi su 2018. i 2020. godine: 11,6%.

U 2022. godini, stopa cirkularnosti bila je najviša u Holandiji (27,5%), zatim u Belgiji (22,2%) i Francuskoj (19,3%).

Najniža stopa zabeležena je u Finskoj (0,6%), što je veliko iznenađenje s obzirom na napredak ove države na polju cirkularne ekonomije. Slede Rumunija (1,4%) i Irska (1,8%).

Razlike u stopi cirkularnosti među zemljama EU ne zasnivaju se samo na količini recikliranja u svakoj zemlji, već i na strukturnim faktorima u nacionalnim ekonomijama, navodi se u izveštaju.

U 2022. godini, najviša stopa cirkularnosti prema glavnim vrstama materijala bila je kod metalnih ruda sa 23,9% (+0,6 pp u poređenju sa 2021. godinom), zatim kod nemetalnih minerala sa 13,7% (-0,1 pp), biomase 10% (+0,6 pp) i fosilnih energetskih materijala/prevoznika sa 3,2% (bez promene).