Koliko se u EU koriste materijali iz recikliranog otpada? Holandija najbolja, Finska na iznenađujućem poslednjem mestu
Koliko se u EU koriste materijali iz recikliranog otpada? Holandija najbolja, Finska na iznenađujućem poslednjem mestu

U 2022. godini u Evropskoj uniji stopa cirkularne upotrebe materijala (poznata kao stopa cirkularnosti; udeo korišćenih materijalnih resursa koji potiču iz recikliranog otpada) dostigla je 11,5%, što znači da je 11,5% materijalnih resursa korišćenih u EU poticalo iz recikliranog otpada. Očekivano, najviša stopa cirkularnosti, prema glavnim vrstama materijala, ostvarena je kod metalnih ruda sa 23,9%, objavio je Eurostat. U poređenju…

Evropska klimatska politika i cirkularna ekonomija su neraskidivo povezane
Evropska klimatska politika i cirkularna ekonomija su neraskidivo povezane

Evropska komisija je usvojila paket predloga koji treba da omogući da politike EU po pitanju klime, energije, upotrebe zemljišta, transporta budu spremne za smanjenje emisije gasova staklene bašte za najmanje 55% do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 1990. godine. Klimatski i energetski paket koji je nazvan “Spremni za 55” podržala je i krovna organizacija koja predstavlja interese evropske…