Koliko se u EU koriste materijali iz recikliranog otpada? Holandija najbolja, Finska na iznenađujućem poslednjem mestu
Koliko se u EU koriste materijali iz recikliranog otpada? Holandija najbolja, Finska na iznenađujućem poslednjem mestu

U 2022. godini u Evropskoj uniji stopa cirkularne upotrebe materijala (poznata kao stopa cirkularnosti; udeo korišćenih materijalnih resursa koji potiču iz recikliranog otpada) dostigla je 11,5%, što znači da je 11,5% materijalnih resursa korišćenih u EU poticalo iz recikliranog otpada. Očekivano, najviša stopa cirkularnosti, prema glavnim vrstama materijala, ostvarena je kod metalnih ruda sa 23,9%, objavio je Eurostat. U poređenju…