Šest britanskih vodovodnih kompanija moglo bi da plati 800 mil GBP građanima zbog neprijavljivanja zagađenja

Vaša voda – sigurna u našim rukama – moto je kompanije Severn Trent Water koja se suočava sa najozbiljnijom tužbom u svojoj istoriji „teškom“ 330 mil GBP.

Ovo je prva od šest vodovodnih kompanija u Velikoj Britaniji protiv koje je podnet zajednički slučaj sa tvrdnjom da kompanije nisu pravilno prijavljivale izlivanje kanalizacije i zagađenje reka i mora Agenciji za životnu sredinu i Ofwat-u, regulatoru za Englesku i Vels. Ukoliko se zahtevi prihvate, kompanije bi mogle platiti 800 mil GBP oštećenim građanima.

Kako kažu u advokatskoj kancelariji Leigh Day koja vodi slučaj, reč je o prvoj kolektivnoj ekološkoj akciji ove vrste u istoriji. Pravni zahtevi tvrde da su vodovodne kompanije prekršile zakon o konkurenciji tako što nisu prijavile ispuštanja koja bi uticala na cenu koju mogu naplatiti korisnicima.

Broj incidenata zagađenja koje kompanija prijavljuje, kao i bilo kakvi prekršaji kad je reč o dozvolama povezanim s postrojenjima za tretman vode radi kontrole ispuštanja otpadnih voda, utiču na cenu koju vodovodne kompanije mogu naplatiti za svoje usluge. Stoga, kako se tvrdi, nedovoljno prijavljivanje zagađenja znači da su vodovodne kompanije možda previsoko naplaćivale korisnicima.

Prvi od šest paralelnih zahteva je protiv kompanije Severn Trent Water u ime njenih 8 miliona korisnika. Zahtevi protiv kompanija Thames Water, United Utilities, Anglian Water, Yorkshire Water i Northumbrian Water biće podneti u narednim mesecima.

Korisnici plaćali visoke račune, kompanije krile broj incidenata

Profesorka Kerolin Roberts, savetnica za životnu sredinu i vodu, podnosi zahteve na konkurencijskom sudu u ime više od 20 miliona domaćinstava koja su korisnici vodovodnih kompanija.

Kako se tvrdi u zahtevima, korisnici su preplaćivali usluge jer su kompanije zloupotrebile svoje monopolske pozicije. Nisu potpuno prijavile obim ispuštanja otpadnih voda u reke i mora, i time izbegle kazne koje bi uticale na cenu koju bi mogle naplatiti korisnicima, tvrdi se u zahtevu. Kao rezultat, Robertsova kaže da su korisnici preplaćivali stotine miliona funti.

Poslednje dve decenije bila su katastrofalne za reke i želim da se nešto preduzme povodom toga. Britansko stanovništvo ima pravo da očekuje da će naše reke, jezera i mora biti čisti, osim u vanrednim okolnostima.

Robertsova je rekla da su milioni korisnika plaćali svoje račune za vodu na osnovu pretpostavke da vodovodne kompanije ispunjavaju svoje ciljeve, ali umesto toga, svake godine kompanije ispuštaju sirovi ili delimično tretirani otpad u okolinu, kršeći pravila.

Ona tvrdi u svom pravnom zahtevu da su vodovodne kompanije kršile zakon o konkurenciji tako što su zavaravale Agenciju za životnu sredinu i Ofwat u vezi s brojem incidenata zagađenja. Broj incidenata zagađenja koje kompanija prijavljuje regulatorima je važan faktor u određivanju konačne cene usluga koje vodovodne kompanije mogu naplatiti.

Ako tužba uspe, svako ko je platio račun za vodu jednoj od ovih vodovodnih kompanija od aprila 2020. godine može imati pravo na kompenzaciju. Vrednost zahteva protiv kompanije Severn Trent Water procenjuje se na više od 330 mil GBP, dok bi svih šest zahteva moglo dovesti do isplata kompenzacije od više od 800 mil GBP.

Kompenzacija se traži putem kolektivnih postupaka sa opcijom za isključenje iz konkurencije, koji omogućavaju podnošenje pravnih zahteva od strane jednog predstavnika u ime grupe ili grupa pogođenih pojedinaca pred Sudom za žalbe u vezi s konkurencijom. Korisnici se ne moraju prijaviti za slučaj. Kompenzaciju će svakako primiti ako zahtevi budu prihvaćeni.

Zoi Mernik-Levin, partnerka u advokatskoj kancelariji Leigh Day-u, rekla je da su zahtevi izuzetno značajni.

– Nije reč samo o kompenzaciji za milione korisnika koji plaćaju više cene za vodu, već se nadamo da će takođe poslati poruku vodovodnim kompanijama da ne mogu nezakonito zagađivati vodene puteve i zavaravati svoje regulatore bez posledica. Korisnici su verovali vodovodnim kompanijama, misleći da ispravno prijavljuju ova izlivanja i odgovarajuće tretiraju otpadne vode kako bi se sigurno mogle vratiti u okolinu.