Kako će londonski Greyparrot da transformiše industriju upravljanja otpadom vrednu 1,6 triliona dolara

Sve je više startapa koji pokušavaju da povećaju stope recikliranja i smanje količinu otpada. Jedan od njih je londonski Grayparrot. Ovaj startap namerava da transformiše industriju upravljanja otpadom koja je, kako kažu, vredna 1,6 triliona dolara.

Kako? Uz pomoć tehnologije i veštačke inteligencije. Reč je o sistemu koji nadgleda trake u sortirnicama otpada kako bi prikupio podatke, analizirao i povećao stopu recikliranja otpada.

Do sada je analizirano više od 10 milijardi pakovanja u fabrikama za sortiranje otpada. Sistem meri čistoću materijala, mogućnost oporavka i veruje se da ima značajan potencijal da popravi, inače neefikasan sistem.

Kako kaže direktorka i koosnivačica Mikela Druckman, otpad je prepoznat kao četvrti najveći uzročnik klimatskih promena, pa opet, podaci o njemu su oskudni.

– To je ogromna prilika koju propuštamo. Mi vraćamo novčanu vrednost otpadu. Obezbeđivanje podataka može da ima veliki uticaj na makro nivou, kao pomoć u oblikovanju politika u vezi sa recikliranjem. Takođe, može da utiče na odluke proizvođača u vezi  sa pakovanjima – ističe Druckman.

Startap već sarađuje sa liderima u industriji upravljanja otpadom u Velikoj Britaniji, poput kompanija Suez, Veolia i Biffa. Očekuje se da će prikupljeni podaci uticati na ključne igrače u okviru celokupnog lanca upravljanja otpadom da donose informisanije odluke.

Grayparrot je dobio 10,2 miliona evra od investitora među kojima su Una Terra i Closed Loop Partners.

– Greyparrot je na putu da transformiše industriju upravljanja otpadom vrednu 1,6 triliona dolara i da značajno utiče na industriju pakovanja vrednu 1 trilion dolara – kaže jedan od investitora, Una Terra.

Inače, na značaj tačnih podataka u ovoj oblasti ukazala je i fondacija Minderoo koja je nedavno razvila novi satelitski uređaj koji mapira otpad u 25 zemalja iz svemira.