16 biliona dolara ostaje u okeanu – Zašto su investitori protiv iskopavanja u dubokom moru?

Iskopavanja u dubokom moru su pod znakom pitanja, jer investitori postaju oprezniji zbog rizika po biodiverzitet, pa će rudarskim kompanijama biti sve teže da obezbede milijarde potrebne za ekstrakciju tranzicionih minerala sa morskog dna, prenosi portal Eco Business. Prema nekim procenama, vrednost metala poput nikla, mangana i kobalta na delu pacifičkog okeanskog dna koji se deli za eksploataciju iznosi između 8 i 16 biliona dolara.

Agencije za rejting, kao što je Fitch, navode da će, kako biodiverzitet postaje sve relevantniji na finansijskim tržištima, aktivnosti koje se smatraju visokim rizikom, kao što je ekstrakcija sa morskog dna, verovatno izgubiti naklonost investitora.

– Smanjen pristup kapitalu mogao bi negativno uticati na budući razvoj iskopavanja u dubokom moru, posebno ako to rudarstvo bude podložno negativnom ocenjivanju od strane investitora usmerenih na ekologiju, društvo i upravljanje (ESG) – izjavio je analitičar Fitcha, Džonatan Smit.

Agencija za rejting je napomenula da su druge kontroverzne prakse rudarstva, kao što su odlaganje ostataka u rekama i rudarstvo uklanjanjem vrhova planina, često bile mete za isključenja iz portfolija.

Izjava Fitcha dolazi nedelju dana nakon što su pregovori o regulativama za industrijsko dubokomorsko rudarstvo u međunarodnim vodama zastali.

Trenutno, rudarenje morskog dna u međunarodnim vodama je u fazi istraživanja, iako bi komercijalno rudarstvo morskog dna moglo da bude ostvareno kada se regulative za rudarstvo definišu.

Nedostatak saglasnosti oko regulativa

Prema Fitchu, nedostatak saglasnosti oko regulativa za ekstrakciju sa morskog dna je “signal ozbiljnih društveno-ekoloških zabrinutosti relevantnih aktera, uključujući investitore”.

Do sada su oskudni podaci o uticaju rudarstva morskog dna na ekosisteme odvratili investitore od alokacije kapitala za projekte ekstrakcije, što je rezultiralo kašnjenjima u postizanju sporazuma o tome kako i kada može započeti rudarenje okeana u velikom obimu.

Nakon što su pregovori prošle nedelje propali, cena akcija kompanije “The Metals Company” (TMC), vodećeg zagovornika ekstrakcije sa morskog dna osnovane 2011. godine od strane rudarskog diva Glencorea, kompanije za podvodnu konstrukciju “Allseas” i drugih, pala je za 20%.

TMC je saopštio da namerava da podnese zahtev za rudarenje morskog dna nakon sastanka Međunarodnog tela za morsko dno (ISA) koji će se održati u julu 2024. godine. Ova institucija podržana je od strane Ujedinjenih nacija da reguliše aktivnosti u vezi sa morskim dnom.

Kompanija je dodala da očekuje postupak pregleda od godinu dana i da će proizvodnja početi u četvrtom kvartalu 2025. godine. TMC je napomenuo, međutim, da će mu biti potrebna finansijska injekcija od 60-70 mil USD, uz dodatnih 25 mil USD gotovinskog kredita od kompanije Allseas, kako bi se sproveo ugovor o eksploataciji.

– Iskustvo TMC-a potvrđuje ogromne neizvesnosti o kojima govori Fitch – rekao je Dankan Kari, politički i pravni savetnik Koalicije za očuvanje dubokog mora, kolektiv nevladinih organizacija koje se bore protiv dubokomorskog rudarstva.

Kritičari iskopavanja u dubokom moru sumnjaju da bi TMC mogao proći istim putem kao “Nautilus Minerals”, kompanija za dubokomorsko rudarstvo koja je propala 2019. godine uz trošak veći od 100 mil USD.

Rudarske kompanije veruju da će zaraditi tone novca

Iako pristalice rudarstva – među kojima su Kina, Japan, Singapur i Nemačka – tvrde da su morski metali neophodni za sprovođenje energetske tranzicije, potencijalni ekološki rizici uključuju uništavanje nepoznatih vrsta, narušavanje ribolova i promenu kapaciteta okeana za prenošenje kiseonika.

Uprkos rizicima, posmatrači veruju da privlačnost bogatstava morskog dna može nadmašiti strahove od potencijalne štete krhkim ekosistemima. Prema nekim procenama, vrednost metala poput nikla, mangana i kobalta na delu pacifičkog okeanskog dna koji se deli za eksploataciju iznosi između 8 i 16 biliona dolara.

Kari ističe da je proces pregovaranja o pravilima za rudarenje morskog dna trajao deset godina, i da zakazani datum za završetak regulativa – sredina 2025. godine – nikako nije siguran, budući da još uvek treba odlučiti o brojnim faktorima, uključujući pitanja finansiranja, kao što je raspodela sredstava od dubokomorskih minerala.

Komentari Karija odražavaju stavove istraživača dubokog mora i investitora u privatni kapital Viktorija Veskova, koji je rekao da se potcenjuju tehnološke i finansijske neizvesnosti rudarenja metala na velikim dubinama.

Rudarske kompanije veruju da će zaraditi tone novca, da je to ‘samo podizanje kamenja sa morskog dna’. Ništa nije ‘samo’ kada se nalazite na 4.000 metara u okeanu. Čudo je božje uraditi bilo šta na 4.000 metara – rekao je Veskov.

U julu se koalicija uglavnom evropskih finansijskih grupa pridružila naučnicima, industriji morske hrane i brendovima kao što su Samsung, BMW i Volvo u pozivu za moratorijum na rudarstvo morskog dna dok se bolje ne shvate njegovi uticaji.