Zašto bi aluminijum mogao da postane najvažniji cirkularni materijal

Jedan od postulata cirkularne ekonomije je insistiranje na izdržljivim materijalima koji će omogućiti da proizvodi što duže ostanu u upotrebi kako se ne bi stvarao nepotreban otpad. Upravo zbog toga, aluminijum ima potencijal da bude glavni materijal za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji.

Mnogi ga nazivaju magičnim metalom jer je reč o izuzetno otpornom materijalu koji se može neograničeno reciklirati i pritom zadržati prvobitna svojstva. Proces recikliranja aluminijuma zahteva samo 5 odsto energije potrebne za proizvodnju, što rezultira značajnim smanjenjem emisije ugljen-dioksida.

Predviđa se rast tražnje za ovim magičnim metalom

Pretvaranje starog aluminijuma u novu sirovinu je tržište vredno tri milijarde evra. Ali, kako prognozira „Evropski aluminijum“, to tržište bi 2050. godine moglo da teži 12 milijardi evra. Da bi se to i ostvarilo, ova organizacija, osnovana pre skoro četiri decenije u Briselu, nedavno je usvojila Akcioni plan za cirkularni aluminijum. Cilj plana je, prema rečima generalnog direktora Gerda Gotza, da se do 2030. godine dostigne pun potencijal iskoristivosti aluminijuma.

– I nećemo stati dok to ne postignemo. Naš Akcioni plan obezbeđuje mapu puta za evropske donosioce odluka i industriju aluminijuma u Evropi – ističe Gerd.

Danas, od ukupne količine aluminijuma kao sirovine na tržištu, reciklirani aluminijum čini 36 odsto. Ali, taj procenat bi mogao da naraste na 50 odsto ako se zadovolje određeni kriterijumi. Među preporukama je primena principa dizajna za reciklažu, koji podrazumeva da se unapred misli o tome šta će biti sa proizvodom na kraju proizvodnog ciklusa. Takođe, potrebno je da vlasti i kompanije koje se bave upravljanjem otpadom, više investiraju u moderne sisteme za sortiranje otpada.

Aluminijum se upotrebljava u transportu, posebno u automobilskoj industriji, zatim u građevinskoj, za fasade, prozore, vrata, kao i u industriji pakovanja. Procenjuje se da će 2030. godine u upotrebi biti 16 miliona tona aluminijuma, a 2050. godine, 18 miliona tona. Predviđeni rast u tražnji očekuje se jer će aluminijum sve češće biti alternativa za druge materijale, poput čelika, plastike, PVC.

Izvor: eKapija

Foto: Pixabay/homw

Leave a comment