Apel da UN usvoje sporazum o zagađenju plastikom

Fondacija Elen Mekartur apeluje na Ujedinjene nacije da pokrenu usvajanje pravno obavezujućeg globalnog sporazuma o zagađenju plastikom. Samo globalni sporazum može da reši rastuću krizu izazvanu plastičnim otpadom, upozoravaju iz ove fondacije pozivajući vlade, industriju i civilno društvo da rade zajedno na konceptu sporazuma.

Ovakvu vrstu sporazuma traže već 104 vlade, a peticiju je potpisalo više od 2 miliona ljudi. Bez akcije, količina plastike na tržištu će se udvostručiti, a godišnja količina plastike koja završava u okeanima će se utrostručiti,  upozorava fondacija.

Postojeća rešenja ne bave se adekvatno plastičnim zagađenjem pa je novi UN sporazum prilika za jačanje koordinacije i saradnje. Elen Mekartur fondacija podseća da svaki međunarodni sporazum o smanjenju zagađenja plastikom treba da bude zasnovan na četiri principa: princip predostrožnosti, zajednička, ali različita odgovornost, načelo zagađivač plaća i pravičnost.

Sporazum će biti okvir za rešavanje krize u kojoj se planeta nalazi i omogućiće razvoj cirkularnih rešenja za plastiku. Promovisaće bolje upravljanje resursima, olakšati investicije u inovacije i infrastrukturu i osnažiti javno-privatna partnerstva. Takođe, motivisaće vodeće industrije da razviju alternative plastici zasnovane na fosilnim gorivima.

UN sporazum o zagađenju plastikom je ključan u izgradnji cirkularne ekonomije za plastiku. Sada i finansijske institucije požuruju vlade da usvoje međunarodni sporazum. Pravno obavezujući globalni sporazum osnažiće investicije u infrastrukturu i cirkularna rešenja.  Uspostavljanje koherentnog međunarodnog pravca uticaće na vodeće kompanije da ispune data obećanja  – kaže direktor fondacije Andrew Morlet.

Direktor WWF International Marco Lambertinin podseća da plastičnu krizu više ne smemo ignorisati.

– Sve više kompanija traži sporazum o zagađenju plastikom čime šalju snažan signal državama članicama UN da su industrija i civilno društvo ujedinjeni u želji da vlade po ovom pitanju nastupe odlučno. Zagađenje plastikom je globalni problem koji ne može biti rešen bez zajedničkog plana i sveta koji je ujedinjen oko rešenja – zaključuje direktor WWF International.