Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o klimatskim promenama – u planu Strategija niskougljeničnog razvoja

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o klimatskim promenama koji je upućen u Skupštinu Srbije u dalju proceduru, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović istakla je da su najznačajniji efekti koje će doneti usvajanje zakona o klimatskim promenama uspostavljanje sistema za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.

–  Očekujem da će se, u skladu sa procedurom Parlamenta, ovaj predlog u narednom periodu naći pred poslanicima. Po njegovom usvajanju, dobićemo pravni okvir za dalje korake kojima je cilj da se smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte i da se brže prilagođavamo izmenjenim klimatskim uslovima. To je naš cilj i jedan od pet strateških ciljeva Evropske unije, kao i osnova zelene i cirkularne ekonomije – rekla je Vujović.

Vujović je naglasila da je Predlog zakona o klimatskim promenama rezultat saradnje i zalaganja svih nadležnih resora u Vladi. Predlog zakona predviđa donošenje Strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa Akcionim planom u roku od dve godine, čije će važenje biti deset godina od stupanja na snagu ovog propisa.

Ministarka Vujović je dodala da će se njegovim usvajanjem ispuniti obaveze prema međunarodnoj zajednici, odnosno Okvirnoj Konvenciji UN o promeni klime i sporazuma iz Pariza.

– To će biti još jedan korak koji nas približava pravnim tekovinama Evropske unije – rekla je Vujović.

Predloženim zakonom Srbija zadržava pravo da kreira zakonodavni okvir i postavlja ciljeve razvoja, uzimajući u obzir sve specifičnosti privrednog i energetskog sektora i druge nacionalne socio-ekonomske parametre.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine