Tužba protiv Coca-Cole, Nestle i Danone u EU zbog „obmanjujuće tvrdnje“ da se plastične flaše mogu 100% reciklirati

Coca-Cola je imala i bolje dane – nakon privremenog povlačenja nekih proizvoda u Hrvatskoj zbog sumnje u trovanje gaziranim pićima, suočava se sa još jednom tužbom. Organizacije za zaštitu životne sredine i prava potrošača podnele su pravnu žalbu protiv kompanija za proizvodnju hrane i pića Coca-Cola, Nestlé i Danone zbog, kako se navodi, obmanjujućih tvrdnji o ‘100% recikliranoj’ i ‘100% reciklabilnoj’ plastici na bocama prodatim širom Evrope.

Žalbu je podnela Evropska organizacija potrošača (BEUC) – uz podršku ClientEarth i Ekološke koalicije o standardima (ECOS) – Evropskoj komisiji i Mreži za saradnju u zaštiti potrošača, zbog “sumnje u povredu zakona o zaštiti potrošača”.

Grupa kaže da su tvrdnje prikazane na bocama netačne i sugerišu potrošačima da plastične flaše mogu biti reciklirane beskonačno.

Advokati tvrde da ove izjave, često praćene ‘zelenim’ simbolima i opštim ekološkim sloganima, mogu dati potrošačima pogrešan utisak da su boce za jednokratnu upotrebu ‘eco-friendly’ opcija.

Grupa navodi da ne postoji potpuno cirkularna plastika i da recikliranje, iako manje štetno od drugih metoda odlaganja, ne može potpuno rešiti problem sa plastikom. Oni naglašavaju da tvrdnje često ne uzimaju u obzir delove boce – poput poklopaca ili etiketa – koji nisu proizvedeni od reciklirane plastike i manja je verovatnoća da će biti efikasno reciklirani.

Ove organizacije navode da su plastične flaše među najčešće pronađenim predmetima plastičnog otpada. Takođe su jedan od najčešće kupovanih artikala u evropskim supermarketima. Zapravo, Evropa je u 2021. godini generisala prihod od 66 mlrd USD od prodaje flaširane vode širom sveta.

U EU se reciklira oko 50% plastičnih flaša

U podršci BEUC-ovoj žalbi, ClientEarth podstiče kompanije za pića da prestanu sa obmanjujućim tvrdnjama koje mogu odvratiti potrošače od donošenja pozitivnih ekoloških izbora – kao što je korišćenje punjive boce – i poziva na odustajanje od poslovnih modela sa plastikom za jednokratnu upotrebu.

Roza Pričard, advokat za plastiku u ClientEarth, poručila je da su dokazi jasni i da se plastične flaše za vodu jednostavno ne recikliraju iznova i iznova u nove boce u Evropi. Kako je navela, stopostotna stopa recikliranja za flaše tehnički nije moguća i samo zato što su boce napravljene od reciklirane plastike, ne znači da ne štete ljudima i planeti.

– Recikliranje je manje štetno od drugih metoda odlaganja, poput spaljivanja ili odlaganja na deponiju. Ali važno je da kompanije ne predstavljaju recikliranje kao srebrni metak za krizu plastike – umesto toga, trebalo bi da usmere napore na smanjenje plastike na izvoru. Realnost je da plastična ambalaža za jednokratnu upotrebu nije ni cirkularna ni održiva. Recikliranje nikada ne može sustići ogromnu količinu plastike proizvedene na našoj planeti. Kompanije su u jedinstvenom položaju da promene način na koji trošimo, ali trenutno ove tvrdnje – koje smatramo obmanjujućim – otežavaju potrošačima da donose dobre ekološke izbore – navela je Pričard.

Očekuje da će se proizvodnja flaša utrostručiti do 2060. godine

Grupa ističe da se u EU reciklira oko 50% plastičnih flaša, pri čemu se samo 30% ponovno koristi za proizvodnju novih boca. Preostali deo koristi se za proizvode poput tekstila – koji su često nepreradivi i odlažu se na deponije ili se spaljuju – što uzrokuje zagađenje i doprinosi klimatskim promenama.

Ovo je praćeno podacima koji pokazuju da je samo devet posto ikada proizvedene plastike reciklirano i da se očekuje da će se proizvodnja flaša utrostručiti do 2060. godine.

Ursula Pakl, zamenica direktora BEUC-a, istakla je da potrošači sve više žele da naprave najodrživiji izbor, bilo da se radi o kupovini nove odeće, otvaranju bankovnog računa ili kupovini vode. Međutim, bombardovani su netačnim i obmanjujućim tvrdnjama, pa ne znaju kojoj tvrdnji ili oznaci da veruju, dodala je.

Upotreba tvrdnji ‘100% reciklirano/reciklabilno’ ili prikazivanje slika prirode i zelenih vizuala koji impliciraju da je plastika ekološki prihvatljiva, obmanjuje potrošače. Problem je u tome što nema garancije da će flaša biti potpuno reciklirana kada završi u kanti. Takve tvrdnje, međutim, mogu se naći na mnogim vodama prodatim širom Evrope. Ovaj „greenwashing“ mora prestati.

Džastin Vilks, izvršni direktor ECOS-a, dodao je da su nam potrebne pouzdane informacije o nivou reciklirane plastike u našim bocama.

– Donosioci odluka moraju postaviti jasna pravila o sadržaju reciklirane plastike koja će se primenjivati standardizovanim pouzdanim metodama, stavljanjem tačke na divlji zapad „greenwashinga“ – zaključio je Vilks.