Ni Slovenija još nema sva rešenja za otpad
Ni Slovenija još nema sva rešenja za otpad

Lako je na tabli nacrtati šemu o prelasku na cirkularnu ekonomiju, znatno je teže taj proces sprovesti u praksi. Ipak, nije nemoguće – zaključak je učesnika okruglog stola o cirkularnoj ekonomiji koji je održan na Poslovnom forumu Srbija – Slovenija u Beogradu. Kako da proizvođači nađu svoj interes, jedno je od ključnih pitanja u prelasku na cirkularnu ekonomiju. Direktor kompanije…