Potpisani ugovori sa reciklerima vredni dve milijarde dinara

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović potpisala je sa operaterima postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada, ugovore o dodeli podsticajnih sredstava, na osnovu kojih im je za prethodnu godinu, ministarstvo dodelilo dve milijarde dinara.

Vujović je istakla da su operateri koji su dobili sredstva, u prošloj godini preradili oko 106.000 tona otpada, u koje spada i opasan otpad.

– To znači da su recikleri ukupno preradili oko 22.000 kamiona različite vrste otpada za godinu dana. Reč je pre svega o otpadnim gumama, električnoj i elektronskoj opremi, akumulatorima, uljima. Ukoliko bi se ovakav otpad nepropisno odlagao, a posebno u tako velikim količinama, to bi negativno uticalo na životnu sredinu. Zato Ministarstvo zaštite životne sredine iz godine u godinu podržava privredna društva koja se bave reciklažom takvog otpada. Nastavićemo sa ovom praksom i ubuduće, jer se kroz proces reciklaže otpad ponovo koristi na najbolji način, kao sekundarna sirovina, za dobijanje energije ili proizvodnju kesa za višekratnu upotrebu – rekla je Vujović.

Ministarka je navela da su sredstva dodeljena za ukupno 23 privredna društva, nakon javnog konkursa, koji je sproveden u periodu od 10. juna 2020. do kraja januara 2021. godine.

– Recikleri rade značajan posao i zato je važno da ih u tome podržimo. Sa jedne strane, kroz preradu specifične vrste otpada, umesto smeća dobijamo nove proizvode i novu vrednost, a sa druge, u procesu prikupljanja i tretmana otpada otvorena su brojna radna mesta. Recikleri, zajedno sa preduzećima koja se bave prikupljanjem i transportom posebnih tokova otpada, zapošljavaju više od 14.000 ljudi – rekla je Vujović.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine