Konkurs za angažovanje građana ka cirkularnoj ekonomiji – prva nagrada 145.000 dinara

Imate ideju kako da angažujete okruženje u rešavanju ekoloških izazova pomoću principa cirkularne ekonomije? Prijavite se na takmičenje „Konkurs za angažovanje građana ka cirkularnoj ekonomiji“ koje organizuje CirEkon, uz podršku EIT Food. Prijave su otvorene za fizička lica, preduzetnike, studente doktorskih ili master studija, istraživače, predstavnike startapa i organizacija civilnog društva.

Sve što treba da uradite je da se prijavite putem ovog linka do 3. decembra do 16.59 CET. Prva nagrada je 145.000 dinara, druga 95.000 dinara, treća 45.000 dinara. Cilj konkursa je angažovanje građana i glavnih aktera da zajedno rade za cirkularnu ekonomiju.

Ideju je potrebno izneti na jedan od tri načina angažovanja ljudi u svom okruženju oko cirkularne ekonomije:

  • Kroz umetnost i kampanje zagovaranja;
  • Kroz gradske igre;
  • Kroz savremeno obrazovanje – informacioni formati.

Format podnošenja predloga je PowerPoint prezentacija u PDF formatu u kojoj je ideja  kreativno objašnjena. Tokom faze predselekcije, projektni predlozi se razmatraju od strane CirEkona i eksperata za cirkularnu ekonomiju Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju. Naredni korak jeste odabir devet kandidata, po tri iz svakog definisanog formata ideja. Finalna faza obuhvata predstavljanje ideje na engleskom ispred žirija, čiji je ishod rangiranje najbolje tri ideje.

Konkurs je osmišljen kao međusektorsko takmičenje za rešavanje kritičnih ekoloških izazova. Takmičenje podržava realizaciju ideja koje doprinose razvoju i boljitku zajednice, a takođe uključuje novčanu i druge vidove podrške.

Prema rečima organizatora, učesnici mogu očekivati izgradnju mreže istomišljenika širom Srbije, uspostavljanje kontakta sa ljudima koji su duboko uključeni u domen cirkularne ekonomije, a mogu se pridružiti značajnim pratećim aktivnostima u godinama koje dolaze.

Dodatne informacije o programu možete dobiti na linku i putem mejla writeus@cirekon.rs