Građani Srbije ne recikliraju jer nema dovoljno kanti za reciklažu

Čak 83 odsto ispitanika uvek ili često ambalažu za piće u svom domu sortira i odlaže u kante za reciklažu, dok samo jedan od dvoje reciklira kada je van svog doma, pokazalo je istraživanje koje je u 14 evropskih zemalja sproveo LUCID u saradnji sa inicijativom „Svaka limenka se računa“.

Više od polovine ispitanika, tačnije 56 odsto izjavilo je da na javnim prostorima nema dovoljno kanti za odlaganje reciklažnog otpada. Iako je 86 odsto ispitanika reklo da je danas reciklaža važnija nego ikad pre, kao četiri glavna razloga koja su naveli za to što ne recikliramo dovoljno  su u vezi sa infrastrukturom, odnosno, nedovoljnim brojem kanti i mesta za odlaganje otpada za reciklažu.

Rezultati su slični i u Srbiji gde je 71 odsto ispitanika reklo da nema dovoljno kanti za reciklažu, a kao mesta gde su one najneophodnije naveli su javne prostore.

Nedostatak infrastrukture predstavlja ključni razlog zbog kojeg stopa reciklaže u Srbiji nije na višem nivou. Voleli bismo da na ulicama i javnim prostorima ima više kanti za prikupljanje reciklažnog otpada i neprestano ulažemo napore kako bismo omogućili građanima da što više recikliraju – rekao je Nemanja Komatović iz inicijative „Svaka limenka se računa“.

Kompanije moraju da ulažu u reciklabilna pakovanja

Najveći broj ispitanika, njih 94 odsto smatra da bi kompanije trebalo da koriste ambalažu koja se može beskonačno reciklirati. Više od polovine, tačnije 60 odsto ispitanika je izjavilo da na odluku o tome koji će proizvod kupiti utiče to koliko je pakovanje reciklabilno, a 54 odsto je istaklo da prednost daje limenkama za piće, jer se lako recikliraju.

– Sakupljanje i recikliranje limenki za piće moglo bi biti olakšano, čak može biti zabavno, ali svakako je najbolji primer cirkularne ekonomije, jer se limenke mogu u potpunosti reciklirati i to neograničen broj puta. Zbog toga je limenka najvrednija i najviše reciklirana ambalaža za piće – rekao je direktor „Svaka limenka se računa Evropa“ David Van Heuversvin.

Od 2009. godine, „Svaka limenka se računa“ radi na povećanju svesti o reciklaži limenki za piće, sa vizijom da stopa reciklaže limenki koje se koriste u Evropi dostigne 100 odsto. Iako je taj procenat trenutno 74,5 odsto, anketa je pokazala da samo 55 odsto Evropljana zna da se aluminijum može reciklirati beskonačno. Ovaj podatak svedoči da ima još puno prostora u pogledu edukacije potrošača. Ono što su ispitanici istakli jeste da žele da znaju šta se dešava sa ambalažom koja se reciklira i da li zaista završava u reciklažnim centrima, štiteći na taj način resurse i brinući o očuvanju životne sredine.

Inače, u istraživanju su učestvovali ispitanici stariji od 16 godina, oba pola, iz 14 zemalja (Belgija, Srbija, Austrija, Mađarska, Grčka, Rumunija, Poljska, Češka, Irska, Holandija, Velika Britanija, Španija, Italija, Francuska). Istraživanje je trajalo od 5. avgusta do 14. septembra 2020. godine.