Dekonstrukcija umesto rušenja – rešenje za građevinski otpad

Količina građevinskog otpada raste iz godine u godinu širom sveta, a Kanađani su možda na tragu rešenja ovog sve ozbiljnijeg problema. Umesto rušenja starih objekata čime se povećava količina otpada, ključ je u dekonstrukciji, čime se ne samo smanjuje otpad, već i izvlače vredne sirovine.

Pandemija nas je naterala da više vremena provodimo u kućama, a mnogi vlasnici su rešili da to vreme provedu korisno u raznim majstorijama. Ali, to je značilo i veću potražnju za drvetom i skok u cenama, prenose kanadski mediji.

Dr Hannah Teicher, istraživač sa Univerziteta Viktorija smatra da je umesto rušenja zgrada koje su došle do kraja svog životnog veka, bolje pribeći dekonstrukciji i korišćenju drveta i drugih materijala koji su i dalje upotrebljivi.

– Neki delovi starog drveta, pogotovo veći stariji komadi, mogu biti iskorišćeni odmah jer to drvo je često jače od novog. Može biti upotrebljeno za grede i stubove, za podove, zidne panele – ističe Teicher.

Manje otpada i više sačuvanog materijala

Tamo gde nije moguća direktna upotreba, spaseni materijal može biti upotrebljen kao sirovina za proizvode od drveta. Time će se ne samo doprineti lokalnoj gradnji, već će se podržati i industrija proizvoda od drveta.

Takođe, na ovaj način će se stvoriti nova radna mesta, napominje Teicher, jer razgradnja objekta zahteva više rada od mehaničkog rušenja. Sortiranje, skladištenje i preprodaja materijala – sve to traži dodatnu radnu snagu.

Dekonstrukcijom se već bavi nekoliko kanadskih firmi.

– Mi demontiramo zgrade kako bismo sačuvali materijale i minimizirali otpad. Dekonstruišemo stambene i komercijalne zgrade do četiri sprata – ističe Adam Corneil, osnivač firme Unbuilders Deconstruction u Vankuveru.

Krajnji cilj dekonstrukcije je, ističe Teicher, bolja gradnja. Kako kaže, svaka finansijska odluka treba da bude usklađena sa analizom klimatskih rizika koji u obzir uzimaju opasnosti oslanjanja na fosilna goriva. Industrija i lokalne vlade su se do sada fokusirale na energetsku efikasnost kako bi smanjile emisije gasova staklene bašte iz građevinarsta, ali iako to jeste važno, ignoriše emisije proizvedene iz transporta i pravljenja proizvoda.

– „Novo normalno“ znači da nam je potreban nov način za vođenje poslova i života kako bi bili u okviru granica planete – upozorava Teicher.

Foto: Pixabay/Dirk Schumacher