Zelena digitalizacija olakšaće investicije u zaštitu životne sredine
Zelena digitalizacija olakšaće investicije u zaštitu životne sredine

Sve kompanije u Srbiji koje generišu otpad i emituju zagađujuće materije u vodu i vazduh i uvoze proizvode koji će posle upotrebe postati otpad, dužne su da podnesu izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Uskoro će te informacije biti dostupne preko digitalnog servisa. Sledeći preporuke Evropske komisije o cirkularnoj ekonomiji, razvijen je projekat zelene digitalizacije koji će omogućiti bržu i…