Avio kompanija United Airlines planira da koristi gorivo od otpada
Avio kompanija United Airlines planira da koristi gorivo od otpada

Američka avio kompanija United Airlines namerava da ove godine upotrebi skoro 13 miliona litara niskougljeničnog avio goriva napravljenog od otpada. Na ovom projektu čiji je cilj smanjenje ugljeničnog otiska i povećanje upotrebe ekološkog goriva, kompanija sarađuje sa firmama uključujući Nike Inc i Siemens AG. Planirana cifra je mala u poređenju sa više od 16 milijardi litara koliko je kompanija potrošila…