Evropljani traže da kompanije smanje otpad i reše probleme zagađenja plastikom
Evropljani traže da kompanije smanje otpad i reše probleme zagađenja plastikom

Novo istraživanje o održivosti kompanije Mastercard otkriva značajan porast posvećenosti potrošača očuvanju životne sredine kao rezultat pandemije COVID-19. Čak 48% ispitanih Evropljana smatra da je smanjenje njihovog ugljeničnog otiska sada važnije nego pre pandemije. Više od polovine Evropljana (52%) postalo je svesnije toga da njihovi postupci mogu uticati na okolinu, a generacija Z i milenijalci (58%) prednjače u tome, ističe…