Srbija sve bliže usvajanju modela cirkularne ekonomije

Srbija je prva zemlja u regionu zapadnog Balkana koja je izradila dokument Mapa puta za cirkularnu ekonomiju čiji je cilj da podstakne celo društvo na korenite promene u odnosu prema ograničenim resursima. U narednom periodu planiran je niz aktivnosti u ovoj oblasti, uključujući i izradu Mape puta 2.0 za cirkularnu ekonomiju.

Dokument je izradilo Ministarstvo zaštite životne sredine, uz podršku UNDP projekta „Platforma cirkularne ekonomije za održivi razvoj u Srbiji“. Namera je da se pokrene dijalog između donosioca odluka i predstavnika industrije, akademskog sektora i civilnog društva kako bi se definisali budući koraci u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Ovaj dokument je putokaz ka tranziciji na model cirkularne ekonomije, koji pored profita u fokus stavlja i zaštitu životne sredine i očuvanje resursa.

Cilj Mape puta je da podstakne proizvodnju kroz primenu cirkularnih poslovnih modela, da motiviše industriju za kreiranje novih radnih mesta i da unapredi poslovanje kroz iznalaženje inovativnih održivih rešenja za tržišta.

Putokaz ka tranziciji na model cirkularne ekonomije

Autori dokumenta podsećaju da je cirkularna ekonomija obnovljiva industrijska ekonomija koja ima promenjeni koncept proizvodnje i potrošnje prema dizajnu, upotrebi resursa i odnosu prema stvaranju otpada.

U konceptu cirkularne ekonomije otpad ne postoji, već samo sirovina koja se opet može ponovo upotrebiti za iste ili druge proizvodne procese. Takođe, obnovljivi izvori energije imaju prioritet, energija se koristi efikasno, podstiču se inovativne tehnologije, zelene javne nabavke, zamena opasnih hemikalija manje opasnim, a promene u navikama potrošača su neminovne.

Mapa puta je urađena po uzoru na ovakvu vrstu dokumenata koje imaju zemlje Evropske unije, kao što su Slovenija, Finska, Holandija, Španija, Francuska. Poslednji u nizu dokumenata iz ove oblasti u Evropskoj uniji su Zeleni dogovor i Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju.

Kompletan tekst Mape puta za cirkularnu ekonomiju u Srbiji možete pročitati OVDE.

Leave a comment