Srbija donela Mapu puta za cirkularnu ekonomiju
Srbija donela Mapu puta za cirkularnu ekonomiju

Srbija je prva zemlja u regionu zapadnog Balkana koja je izradila dokument Mapa puta za cirkularnu ekonomiju čiji je cilj da podstakne celo društvo na korenite promene u odnosu prema ograničenim resursima. U narednom periodu planiran je niz aktivnosti u ovoj oblasti, uključujući i izradu Mape puta 2.0 za cirkularnu ekonomiju. Dokument je izradilo Ministarstvo zaštite životne sredine, uz podršku…