Energetska kriza imaće poguban uticaj na recikliranje u Evropi

Energetska kriza i rast cena energije imaće poguban uticaj na stope recikliranja u Evropi, upozorila je organizacija Recikleri plastike Evrope koja okuplja reciklere širom kontinenta. Ova organizacija poziva EU da zaštiti reciklere kao ključan sektor industrije u dostizanju klimatskih ambicija.

Troškovi energije čine 15 do 20% ukupnih operativnih troškova fabrika za recikliranje koje rade 24 časa dnevno, sedam dana nedeljno. S obzirom na rast cena energije od 400%, ovi troškovi sada čine 70% ukupnih operativnih troškova postrojenja za recikliranje plastike, pokazalo je interno istraživanje Reciklera plastike Evrope.

Neka postrojenja najavljuju zatvaranje ukoliko ne stigne pomoć od Evropske komisije. Italijansko udruženje reciklera već je saopštilo da je ovog meseca 40% aktivnosti zaustavljeno kao rezultat krize.

Recikleri plastike Evrope podsećaju da recikliranje plastike ima niži ugljenični otisak u poređenju sa drugim opcijama upravljanja otpadom, poput spaljivanja ili odlaganja na deponije. Zato je recikliranje centralni proces koji će pomoći Evropi u dostizanju njenih klimatskih ambicija, ističe ovo udruženje.

– Zaustavljanje recikliranja imaće momentalan negativan uticaj na upravljanje plastičnim otpadom u Evropi. Ako želimo cirkularnu ekonomiju u Evropi, recikliranje plastike mora biti ključni sektor industrije koji će države članice štititi od uticaja visokih cena električne energije – rekao je Ton Emans, predsednik udruženja.