3 trenda u cirkularnoj ekonomiji obeležila su 2020. godinu i nastaviće se u 2021.

Prethodna godina počela je dobro za cirkularnu ekonomiju – u martu je Evropska komisija usvojila novi Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju, veliki broj država je objavio rat jednokratnoj plastici, a kompanije su polako počele da prihvataju svoju odgovornost. A onda se desila pandemija i učinilo se da smo se vratili korak unazad.

Istovremeno, pandemija je osvetlila opasnost od dugačkih lanaca snabdevanja i ukazala na značaj samoodrživosti, što su trendovi koji idu u prilog cirkularnoj ekonomiji. Optimisti zato veruju da će 2021. godina biti godina daljeg razvoja cirkularne ekonomije i da će se nastaviti trendovi koji su započeti prethodne godine. Prema pisanju portala GreenBiz, tri su ključna trenda obeležila cirkularnu ekonomiju u 2020. godini.

Ponovna upotreba je u porastu – Uprkos koracima unazad na početku pandemije koji su uključivali pogrešne informacije o bezbednosti predmeta za višekratnu upotrebu, tranzicija sa jednokratnih na višekratna pakovanja je nezaustavljiva. Platforma za višekratna pakovanja Loop je i u prošloj godini nastavila sa novim projektima u saradnji sa trgovinskim lancima. Pionir u Čileu za pakovanja za ponovnu upotrebu Algramo počeo je da testira kioske za ponovno punjenje u Njujorku.

Sve je više inicijativa, poput one Posle kese, koje traže inovativne zamene za kese za jednokratnu upotrebu. U godini pred nama će morati da se dokažu kompanije iz industrije hrane i pića, koje su do sada kritikovane zbog jednokratnih rešenja i neuspeha da učine svoja pakovanja reciklabilnim ili dostupnim za ponovnu upotrebu. Od njih se očekuje da investiraju u platforme i pakovanja za ponovnu upotrebu, piše GreenBiz.

Proces postaje merljiv – U prethodnoj godini pojavile su se nove alatke i standardi za računanje i praćenje cirkularne prirode proizvoda, biznisa i sistema. Svetski poslovni savet za održivi razvoj je objavio Indikatore za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji, Elen MekArtur fondacija je lansirala alatku Circulytics za merenje cirkularnosti za kompanije, Inicijativa za globalno izveštavanje ustanovila je nove standarde za otpad.

Sve ovo je veoma važno jer ideja cirkularne ekonomije ne može opstati bez proverenih podataka i materijalnih dokaza da je cirkularni sistem zaista bolji od postojećeg. U 2021. godini očekuje se rast ovih alatki, kao i analize o vezi između klimatskih promena i cirkularne ekonomije i mogućnosti za borbu protiv emisija ugljenika korišćenjem strategija cirkularne ekonomije.

Plastika je i dalje u fokusu – Poražavajući, ali ne i neočekivani fenomen je da je plastika i dalje tema broj 1 u cirkularnoj ekonomiji. Teme poput ekodizajna, popravke proizvoda, platformi za iznajmjivanje proizvoda, i dalje su u drugom planu, a svest o ogromnoj količini plastičnog otpada koji ulazi u naše okeane postaje sve jasnija.

Mada je smanjenje korišćenja plastike i dalje najbolje rešenje za globalnu krizu plastičnog otpada, mnoge kompanije nastavljaju da se bave samo upravljanjem plastikom na kraju njenog životnog veka, pre svega tehnologijama u hemijskom recikliranju za plastična pakovanja i sintetički tekstil. I 2021. godinu će, piše portal GreenBiz, obeležiti tenzija na polju plastičnog otpada i proizvodnje i upotrebe plastike.