Građani Srbije snažno podržavaju borbu protiv jednokratne plastike
Građani Srbije snažno podržavaju borbu protiv jednokratne plastike

Gotovo svi građani Srbije (99,7 posto) se u potpunosti ili delimično slažu da je upotreba jednokratne plastike problematična po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Uvođenje depozitnog sistema uz novčanu naknadu podržava skoro 95%, a više od trećine ispitanika smatra da bi iznos depozita trebalo da bude veći od 10 dinara. Građani su svesni i negativnog uticaja plastičnih kesa, pa tako…