Belgijanci su nam pokazali kako od kafe nastaju pečurke
Belgijanci su nam pokazali kako od kafe nastaju pečurke

Belgijska kompanija Permafungi pronašla je novu svrhu upotrebljenim zrnima kafe – koristi ih za uzgajanje pečuraka. Ovo nije prvi put da otpad od kafe dobije drugi život – Japanci prave biorazgradivu plastiku, britanski startap iskorišćena zrna pretvara u biogorivo, a kompanija Strauss Adriatic prva je u našem regionu počela da primenjuje jedinstven sistem grejanja na briket kafene plevice. Dnevno se…

Srbiju čeka dug put ka cirkularnoj ekonomiji, ali tranzicija je neminovna
Srbiju čeka dug put ka cirkularnoj ekonomiji, ali tranzicija je neminovna

Srbija ima veoma nisku stopu recikliranja otpada, svest o zaštiti životne sredine nije naročito razvijena, ne postoji sistemski pristup, već pojedinačni dobri primeri, ali situacija je ipak bolja nego pre nekoliko godina kada pojmovi cirkularna ekonomija i Srbija nisu mogli da se nađu u istoj rečenici. Ubrzano se radi na stvaranju neophodnog okvira za tranziciju sa linearnog na kružni sistem.…