Belgija postaje prva evropska država koja priznaje “ekocid” kao međunarodni zločin – Kazna do 20 godina zatvora
Belgija postaje prva evropska država koja priznaje “ekocid” kao međunarodni zločin – Kazna do 20 godina zatvora

Belgijski Savezni parlament je prošle nedelje glasao u korist novog krivičnog zakonika koji, prvi put u Evropi, uključuje priznanje zločina “ekocida” na nacionalnom i međunarodnom nivou. To znači da će ekocid biti uključen u krivični zakonik, kao što su već zločini protiv čovečnosti i genocid. Na nacionalnom nivou, novi zločin ekocida, usmeren na sprečavanje i kažnjavanje onoga što se smatra…