Zbogom, bageri – U SAD sve češća dekonstrukcija zgrada umesto rušenja
Zbogom, bageri – U SAD sve češća dekonstrukcija zgrada umesto rušenja

Portland je počeo, a sve veći broj američkih gradova usvaja politiku „dekonstrukcija umesto rušenja“ koja podrazumeva pažljivo „rasklapanje“ starih objekata kako bi se sačuvalo što više materijala. Portland je prvi američki grad koji traži da kuće određene starosti budu dekonstruisane umesto srušene. To znači da umesto korišćenja bagera, svako ko želi da sruši staru kuću mora da unajmi ekipu za…