U kantama za smeće u Londonu najviše hrane – Čak 19% i dalje jestivo
U kantama za smeće u Londonu najviše hrane – Čak 19% i dalje jestivo

Najveći pojedinačni materijal po težini pronađen u kantama Londona je otpad od hrane, pri čemu hrana čini 27% ukupnog prikupljenog otpada, prema novom izveštaju organizacije ReLondon. Izveštaj je takođe identifikovao da je 19% otpada od hrane još uvek bilo jestivo. ReLondon tvrdi da količina otpada od hrane koja se nalazi u kontejnerima pokazuje važnost mera prevencije otpada i uvođenja prikupljanja…