Recikleri drveta u Velikoj Britaniji upozoravaju da se suočavaju sa nezapamćenim rastom troškova koje će, kažu, morati da prebace na nekog drugog
Recikleri drveta u Velikoj Britaniji upozoravaju da se suočavaju sa nezapamćenim rastom troškova koje će, kažu, morati da prebace na nekog drugog

Britanska Asocijacija reciklera drveta (WRA) upozorava da se industrija suočava sa nezapamćenim rastom troškova zbog čega će morati da poveća cene ili, kako su se eufemistički izrazili, „da troškove prebaci dalje“. Inflacija pogađa sve sektore britanske ekonomije, ali industrija reciklaže drveta je posebno ugrožena zbog oslanjanja na tešku mašineriju i zavisnost od transfera. Mehanizmi koji bi zaštitili industriju su ograničeni…