Naučnici iz Kazahstana na tragu otkrića koje će poboljšati recikliranje elektronskog otpada
Naučnici iz Kazahstana na tragu otkrića koje će poboljšati recikliranje elektronskog otpada

Naučnici iz Kazahstana su na tragu otkrića koje bi moglo da poboljša recikliranje elektronskog otpada. Grupa istraživača koristi polimlečnu kiselinu (PLA) koja predstavlja jedan od najpopularnijih komercijalnih biorazgradivih polimera da vežu reciklabilne matične ploče i time omoguće razdvajanje i ponovno iskorišćavanje dragocenih komponenti. Tradicionalno, za vezivanje se koriste toksični i neobnovljivi materijali. PLA polimeri imaju slične osobine, ali su biorazgradivi…