Belgijanci su nam pokazali kako od kafe nastaju pečurke
Belgijanci su nam pokazali kako od kafe nastaju pečurke

Belgijska kompanija Permafungi pronašla je novu svrhu upotrebljenim zrnima kafe – koristi ih za uzgajanje pečuraka. Ovo nije prvi put da otpad od kafe dobije drugi život – Japanci prave biorazgradivu plastiku, britanski startap iskorišćena zrna pretvara u biogorivo, a kompanija Strauss Adriatic prva je u našem regionu počela da primenjuje jedinstven sistem grejanja na briket kafene plevice. Dnevno se…