Srbija ušla u ekološki dug
Srbija ušla u ekološki dug

Srbija je potrošila sve prirodne resurse koji u jednoj godini mogu da se obnove i od danas, 31. jula, živi na račun budućih generacija. Svet je u ekološki dug ušao dva dana ranije, 29. jula, pokazuju podaci Mreže za globalni ekološki otisak. Ekološki dug označava dan kada tražnja za resursima premaši ono što planeta može da regeneriše. Prošle godine, zahvaljujući…