Takmičenje doprinosi cirkularnoj ekonomiji
Takmičenje doprinosi cirkularnoj ekonomiji

Sve je više apela širom sveta da se ustanovi produžena odgovornost proizvođača, kako bi se količina otpada smanjila, a uređaji koje svakodnevno koristimo, duže trajali. Produžena odgovornost proizvođača jeste efikasan način borbe sa sve većim količinama otpada, a kako bi ona bila ustanovljena, neophodno je da postoji takmičenje između više organizacija. To je rezultat nove studije koju je sprovela Evropska…