Istraživanja

Iniciramo, i učestvujemo u njihovom sprovođenju, istraživanja o mogućnostima i isplativosti poslovnih modela i konkretnih projekata u oblasti cirkularne ekonomije, zatim, ispitivanja javnog mnjenja na temu žovotne sredine, reciklaže, otpada i ostalih segmenata u ovoj oblasti…