Edukacije

Organizujemo skupove, seminare, radionice koje za cilj imaju edukaciju, usavršavanje, informisanje kako profesionalaca u oblasti upravljanja otpadom, dizajniranja poslovnih procesa, tako i građana – potrošača, kao jedne veoma važne grupacije u lancu procesa cirkularne ekonomije…