Vebinar o ugradnji novih katalizatora u flote teških vozila – poziv za auto servise, reciklažne centre, edukativne ustanove

Cirekon poziva lokalne javne organe, vlasnike i operatere flota teških vozila, auto servise, reciklažne centre, edukativne ustanove i inovacione centre da učestvuju u vebinar edukaciji na temu smanjenja emisije štetnih gasova koja kao glavni cilj ima ugradnju novih katalizatora u vozila. Edukacija će biti organizovana onlajn 26. i 27. novembra, rok za prijavu je 25. novembar, a možete se prijaviti putem linka.

Kako organizator napominje, zamena starih katalizatora predstavlja mogućnost za ostvarenje novih poslovnih prilika i profita u Srbiji. Primenom EU zakonske regulative u vezi sa zaštitom životne sredine, planirano je da će od 2021. godine vozila morati da zadovoljavaju EURO 6 standard. INNOCAT projekat omogućava ugradnju novog katalizatora u jedno vozilo koje ne ispunjava ove uslove uz preuzimanje svih troškova. Nove katalizatore proizvodi i isporučuje koordinator projekta MONOLITHOS – pionir u održivim kataliktičkim sistemima. Ceo proces ugradnje novog katalizatora nadgledaće specijalizovano tehničko osoblje, a novi katalizator biće popraćen garancijom i EU homologacijom.

Cilj projekta je da se prošire inovacije na polju reciklaže i ponovne upotrebe platine i srodnih metala iz starih auto katalizatora. Takođe, cilj je mapiranje tržišta potencijalnih saradnika na daljoj realizaciji projekta u Srbiji. Sve kompanije koje odgovaraju zahtevima postaju deo Evropske mreže partnera u realizaciji projekta inovativnih katalizatora.

Leave a comment