Univerziteti moraju biti uključeni u tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji

Pravi put za uspostavljanje cirkularne ekonomije je saradnja privrede sa univerzitetima. Tako barem misle u Velikoj Britaniji gde je uspostavljen Nacionalni interdisciplinarni hab za cirkularnu ekonomiju predvođen Univerzitetom u Ekseteru.

Hab, čiji je cilj potraga za rešenjima koja će koristiti manje resursa i bazirati se na oporavku materijala i ponovnoj upotrebi, podržan je sa 3,5 miliona funti od strane organizacije za istraživanja i inovacije.

Hab će raditi sa 5 centara koje je vlada podržala krajem prošle godine sa 22,5 miliona funti, a koji treba da istraže kako upotreba otpada u tekstilnoj industriji, građevinarstvu, hemijskoj i metalurškoj industriji može da osnaži britansku ekonomiju. Biće osnovana prva nacionalna opservatorija cirkularne ekonomije koja će poboljšati pristup podacima i osigurati njihov kvalitet.

Ministarka nauke Amanda Solloway rekla je da će hab ujediniti neke od najtalentovanijih istraživača i industriju, od građevinarstva do tekstilne industrije, na naporima za ponovnu upotrebu otpada i pomoć ekonomiji.

Na čelu ovog centra su profesori Peter Hopkinson i Fiona Charnley sa poslovne škole Univerziteta u Ekseteru. Profesorka Charnley ističe da način na koji se koriste resursi mora biti radikalno promenjen, a transformacija može biti ostvarena zajedničkim radom akademskih predstavnika, biznisa i vlade. Profesor Hopkinson podseća da je neophodna kompletna sistemska promena o upotebi resursa.

– Primera radi, ekonomija plastike je evoluirala više od 50 godina, ne smemo toliko čekati da izgradimo bolji sistem koji će biti moguć samo ako svi stejkholderi budu išli u istom smeru – upozorava profesor.

Foto: Pixabay/Harish Sharma