U Novom Sadu održana radionica o upravljanju bio otpadom

Prva od pet radionica u okviru projekta “Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva” održana je u Novom Sadu u Privrednoj komori Vojvodine, na temu upravljanja bio otpadom.

– Na putu ka cirkularnoj ekonomiji potrebne su nam inovacije, ali i odgovornost, kako privrednih subjekata, tako i građana jer svi društveni akteri treba da učestvuju u ovom procesu. Svako u ovom procesu ima svoju ulogu, lokalne uprave treba da uspostave zakonodavni okvir, civilno društvo da prihvati i učestvuje, a privrednici treba da sprovedu tehnologije i modele proizvodnje – rekao je ambasador Norveške u Srbiji Nj. E. Jern Jelsta.

O značaju razvoja svesti o ponovnoj upotrebi proizvoda kod dece i mladih govorila je ambasadorka Danske u Srbiji Nj. E. Suzane Šajn. Ona smatra da je suština da se vratimo ranijim konceptima i da se ne držimo linearne ekonomije u kojoj stvari koristimo i bacamo.

– Treba da razmislimo šta i kako možemo da recikliramo i da ponovo koristimo, šta može da se preradi i ponovo postane upotrebivo i vrati se u tokove ekonomije – istakla je ambasadorka dodavši da u Danskoj reciklaža i sortiranje otpada imaju dugu tradiciju i da deca u tome prednjače: – Svako domaćinstvo ima deset kanti za otpatke i često se dešava da deca opominju roditelje šta i gde treba da bace.

Važno je uključiti mlade

Govoreći o značaju saradnje sa nordijskim zemljama u cirkularnoj ekonomiji sekretar Udruženja usluga Privedne komore Vojvodine Branislav Mamić rekao je da koristeći nordijska iskustva i stručna znanja možemo da uštedimo vreme i resurse na našem putu razvoja cirkularne ekonomije. On je dodao da je važno motivisati mlade ljude da se uključe u taj proces.

Tokom konferencije svoja iskustva u upravljanju biorazgradivim otpadom preneli su norveški stručnjak Jens Moge i danska ekspertkinja Vini Evers, koji su učestvovali i na panel-diskusiji ”Sistemski pristup cirkularnoj ekonomiji na nacionalnom nivou na primeru bio otpada”.

Projekat “Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji – nordijska iskustva” su u Srbiji započele ambasade Danske, Finske, Norveške i Švedske uz podršku Nordijskog saveta ministara sa namerom da podele iskustva svojih zemalja i podrže Srbiju u nastavku sprovođenja principa cirkularne ekonomije.

Partneri nordijskih ambasada u projektu su: Nordijska poslovna alijansa (NBA), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Privredna komora Srbije i Privredna komora Vojvodine.