Napravljena prva eko sim kartica od plastike iz starih frižidera
Napravljena prva eko sim kartica od plastike iz starih frižidera

Multinacionalna kompanija koja razvija električne sisteme Thales je u saradnji sa kompanijom Veolia napravila prvu eko sim karticu. Prve narudžbine kartica napravljenih od plastike reciklirane iz starih frižidera, već se isporučuju mobilnim operaterima. Upotreba recikliranih materijala u procesu proizvodnje će eliminisati potrebu za skoro 5.000 tona nove plastike godišnje i smanjiti emisije CO2 za 15.000 tona. Iako kartica teži jedva…