Zašto su gradovi važni u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji
Zašto su gradovi važni u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji

Holandski Amsterdam i Groningen, švedski Malme i španski Valjadolid imaju barem jednu zajedničku crtu – svi su objavili planove o prelasku na cirkularnu ekonomiju. Da su gradovi veoma važan faktor u tranziciji na cirkularnu ekonomiju, govore podaci Ujedinjenih nacija, prema kojima će do 2050. godine čak 70% svetske populacije živeti u urbanim područjima. Sada, u linearnom sistemu, gradovi troše više…