Da li će kompostabilna pakovanja zameniti plastiku?
Da li će kompostabilna pakovanja zameniti plastiku?

Svet je, čini se, i dalje daleko od kompostabilnih pakovanja koja će moći da se razlože, ali Velika Britanija je korak bliže zameni plastičnih pakovanja kompostabilnim. Na Ostrvu je osnovana Kompostabilna koalicija čiji je cilj da ispita mogućnost korišćenja kompostabilnih pakovanja. Koaliciju, koja će ispitati mogućnost prikupljanja, sortiranja i prerade kompostabilnog pakovanja putem postojećeg sakupljanja bio otpada, čine firme, obrazovne…