Usvojen Program razvoja cirkularne ekonomije u Srbiji do 2024. godine
Usvojen Program razvoja cirkularne ekonomije u Srbiji do 2024. godine

Na jučerašnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojen je Program razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022. do 2024. godine, kao kompleksan i sveobuhvatan dokument koji definiše oblasti upravljanja otpadom, vodama, obnovljivim izvorima energije i energetskom efikasnošću. Ovim dokumentom definišu se prioriteti i postavlja osnov za dalji razvoj cirkularne ekonomije i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj zelene tranzicije u…

Izabrane najbolje inovacije u oblasti cirkularne ekonomije
Izabrane najbolje inovacije u oblasti cirkularne ekonomije

Uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i Ministarstvo zaštite životne sredine odabrali su najbolje predloge projekata koji su stigli kao odgovor na „Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije”. Ovaj javni poziv raspisan je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji” u martu ove godine. Na četiri Info…

Zelena gradnja u Srbiji koja ne reciklira ni građevinski otpad – Utopija ili bliska budućnost
Zelena gradnja u Srbiji koja ne reciklira ni građevinski otpad – Utopija ili bliska budućnost

Zelena i održiva gradnja, upotreba recikliranih materijala u građevinarstvu, zgrade bez otpada – ovi termini se sve češće mogu čuti u građevinskoj industriji. Energetska efikasnost sada se podrazumeva, pa kompanije idu korak dalje. Govori se o zgradama koje će biti konstruisane tako da mogu lako da se “rasklope” i da se kasnije svi materijali ponovo upotrebe. Pomama za zgradama bez…

EU je do sada uložila više od 400 miliona evra u zaštitu životne sredine u Srbiji
EU je do sada uložila više od 400 miliona evra u zaštitu životne sredine u Srbiji

Srbiji predstoji puno posla u oblasti klimatskih promena, neophodno je ozbiljno smanjenje emisije ugljenika, finansijska sredstva za zelenu tranziciju postoje, a samo do sada, EU je uložila više od 400 miliona evra u zaštitu životne sredine u Srbiji – poruke su koje je ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emanuele Žiofre uputio u autorskom tekstu objavljenom na…

Evropska klimatska politika i cirkularna ekonomija su neraskidivo povezane
Evropska klimatska politika i cirkularna ekonomija su neraskidivo povezane

Evropska komisija je usvojila paket predloga koji treba da omogući da politike EU po pitanju klime, energije, upotrebe zemljišta, transporta budu spremne za smanjenje emisije gasova staklene bašte za najmanje 55% do 2030. godine, u poređenju sa nivoima iz 1990. godine. Klimatski i energetski paket koji je nazvan “Spremni za 55” podržala je i krovna organizacija koja predstavlja interese evropske…