Tražnja za bakrom će rasti, predviđaju analitičari, reciklaža sve važnija
Tražnja za bakrom će rasti, predviđaju analitičari, reciklaža sve važnija

Moderan život nezamisliv je bez bakra koji se nalazi gotovo u svemu, od cevi, preko automobila, do telefona, frižidera, televizora i drugih kućnih uređaja. A da će u godinama koje dolaze, jedan od najvažnijih metala na planeti postati još značajniji, uveravaju stručnjaci ukazujući na potrebu povećanja stope reciklaže bakra. Elektrifikacija automobilske industrije i razvoj 5G mreže su samo neki od…