Oporezujte bogate i spasićemo planetu

Poslednji izveštaj Međudržavnog panela o klimatskim promenama (IPCC) je jasan – klimatski uticaj na ljude i ekosisteme širom sveta je ozbiljniji nego što se očekivalo, sa regionima gde su posledice nepovratne.

Svetu je potreban radikalni zaokret od fosilnih goriva koja su glavni uzrok klimatske krize, ali neophodna nam je i sistemska promena ka klimatskim otpornom društvu – ukazuje izveštaj međudržavnog organa UN.

Među brojnim reakcijama na izveštaj je i alarmantno upozorenje međunarodne inicijative Earth4All koja ističe da će klimatska kriza nastaviti da se produbljava ukoliko ne dođe do pravednije distribucije bogatstva.

– Svet nikada nije bio tako bogat, a opet većina ljudi se suočava sa hroničnom ekonomskom nesigurnošću. To je recept za duboko polarizovana, disfunkcionalna društva, pad demokratije i opasno nestabilan svet – kaže Oven Gafni, projektni vođa u organizaciji Earth4All koja poziva na povećanje poreza za bogate.

Povećati porez na luksuz i ispitati poreske rajeve

Ekonomska nejednakost se odražava i u klimatskoj, a emisije rastu sa bogatstvom. Studija organizacije Oxfam ranije je upozorila da 10% najbogatijih odgovorno za 50% emisija zasnovanih na potrošnji, dok je najsiromašnijih 50% odgovorno za samo 10%. Takođe, 1% najbogatijih na svetu doprinosi sa 70 puta više ugljeničnih emisija od 50% onih koji zarađuju najmanje.

Earth4All predviđa da će, ukoliko se ništa ne preduzme, nejednakost nastaviti da raste što će voditi do tenzija i nemira u društvu čime će postati mnogo teže izboriti se sa krizama poput klimatskih promena. Ova inicijativa predlaže da do 2030. godine 10% najbogatijih u svim zemljama treba da ima manje od 40% nacionalnih prihoda, pri čemu nakon 2030. godine taj udeo treba dalje smanjivati.

– Ranija iskustva pokazuju da bi progresivno oporezivanje na prihod i bogatstvo pojedinaca i korporacija bila efektivna mera u postizanju ovog cilja. To obuhvata porez na imovinu ekstremno bogatih gde god da je, uključujući i poreske rajeve, kao i razvoj i deljenje nacionalnih registara imovine. Vlade takođe treba da povećaju porez na luksuz, poput upotrebe privatnih aviona – kaže Oven Gafni.

Takođe, ova organizacija poziva vlade da ukinu subvencije za fosilna goriva, koje se sada, kako kažu, mere cifrom od trilion dolara godišnje.

– Predlažemo i primenu univerzalnog minimalnog poreza za korporacije u iznosu od 25% što je mnogo više od 15% koje je dogovoreno na G20 2021. godine. Multinacionalne korporacije treba da plaćaju iste stope poreza kao i domaće kompanije – ističu u ovoj organizaciji.