Obeležava se Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine – problemi sve kompleksniji

I ove godine, na današnji dan, 26. januara, širom sveta se obeležava Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine. Imajući u vidu probleme sa kojima se planeta svakodnevno suočava, stiče se utisak da je obrazovanje o ovoj temi važnije nego ikada. Jer, mada se ekološka svest razvija, problemi, počev od zagađenja, neracionalne upotrebe resursa, ogromne količine otpada, postaju sve kompleksniji.

Praznik je ustanovljen 1972. godine kada je u Stokholmu održana Konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini. Na konferenciji je usvojena Deklaracija kojom se naglašava potreba obrazovanja o zaštiti životne sredine i stvaranja zajedničkih principa i kriterijuma koji će celom čovečanstvu poslužiti kao inspiracija i smernica za očuvanje i unapređenje životne sredine.

Cilj obrazovanja o zaštiti životne sredine je da probudi u ljudima svest o ekološkim problemima na globalnom planu, ali i u lokalnoj zajednici, da promoviše skladan odnos između čoveka i prirode kroz održivi razvoj kako bi se sadašnjim generacijama omogućio kvalitetan život u prirodnom okruženju, ali i da bi se ono sačuvalo za buduće generacije.

Foto: Twenty20