Može i ovako – grejanje na kafu

Kafa može mnogo toga – da nas razbudi, spoji sa prijateljima, ulepša nam dan. Ali, da li ste znali da može i da nas ugreje? Kompanija “Strauss Adriatic” d.o.o. Šimanovci zna. Ova kompanija prva je u regionu počela da primenjuje jedinstven sistem grejanja na briket kafene plevice. Rezultat? Finansijska ušteda i zaštita životne sredine.

Kafena plevica predstavlja srebrnu opnu koja se sa ploda kafe izdvaja u procesu njene prerade i zapravo je nusproizvod iz procesa prženja. Kako bi se lakše odlagala i skladištila, kafena plevica se sabija u brikete – cilindrične presovane komade. U potrazi za načinima da se ta količina otpada ponovo upotrebi, otkriveno je da kafena plevica izuzetno dobro gori. Njena toplotna moć ispitana je u laboratorijama Mašinskog fakulteta i Instituta Vinča. Rezultati istraživanja su pokazali da kafena plevica ima izuzetnu toplotnu moć i da predstavlja klasičan primer biomase.

Isplativa investicija

Otkriće je podstaklo predstavnike kompanije “Strauss Adriatic” d.o.o. Šimanovci da uspostave saradnju sa Inovacionim centrom Mašinskog fakulteta u izradi projekta kotlarnice za grejanje na briket kafene plevice. S obzirom na to da je 140 tona godišnje proizvedenog briketa kafene plevice dovoljno za oko tri meseca grejanja, kotlarnica je projektovana tako da sagoreva i druge oblike biomase.

Od 1. novembra 2011. godine, “Strauss Adriatic” d.o.o. Šimanovci primenjuje jedinstven sistem grejanja na biomasu, tačnije na briket kafene plevice. Zahvaljujući uštedama koje ovaj sistem grejanja donosi, investicija se u potpunosti isplatila za manje od godinu i po dana. Za ovakav vid grejanja se može reći da je jedinstven, jer ne postoji informacija da se kafena plevica bilo gde u regionu, pa i šire, upotrebljava na sličan način. Najvažniji efekat ovakvog vida grejanja je smanjena emisija ugljen-dioksida u atmosferu, tj. gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Konkretno, ukupna godišnja emisija ovih gasova u atmosferu iz fabrike u Šimanovcima smanjena je za oko 14 odsto ili 341 tona ugljen-dioksida.

Kako smanjiti potrošnju vode

Takođe, na osnovu projekta i tehnoekonomske analize, utvrđeno je da će godišnja ušteda iznositi između 65.000 i 90.000 evra. Finansijska ušteda zavisi od cene propan-butana (TNG) na tržištu, koji je u kompaniji “Strauss Adriatic” ranije korišćen kao energent za grejanje.

Inače, kompletna prateća oprema i kotao za sagorevanje briketa od 800 kW u skladu su sa evropskim standardima i proizvedeni su u Srbiji. Modernizacijom sistema za prečišćavanje dimnih gasova na jednom od dva pržionika smanjena je i ukupna potrošnja energije po toni gotovog proizvoda za tri odsto. Rezultat je smanjenje emisije CO2 za tri odsto.

U planu je i smanjenje potrošnje vode, što je najteže uraditi, jer veći deo potrošnje čini sanitarna voda, a proizvodni proces je već optimizovan. Takođe, radi se i na smanjenju komunalnog otpada, i to povećanjem vrsta otpada koje se recikliraju ili na drugi način zbrinjavaju.

Zahvaljujući saradnji sa licenciranim kompanijama za upravljanje otpadom, kao i uvedenom standardu ISO14000, ova kompanija sada sama sakuplja i predaje ovlašćenim firmama na upravljanje karton, najlon, metal, drvo, plastiku, otpadne baterije i akumulatore, elektronski otpad, istrošene kertridže i tonere, kao i otpadna ulja.

Leave a comment