Kako do cirkularne ekonomije – primer Japana i Holandije

Zakoni koji podstiču smanjenje plastičnog otpada, saradnja javnog i privatnog sektora, inicijative na državnom nivou koje promovišu ponovnu upotrebu, javne nabavke održivih proizvoda, poput uniformi za radnike u javnom sektoru – neke su od mera koje su usvojili Japan i Holandija kako bi ubrzali transformaciju sa linearne na cirkularnu ekonomiju.

Uloga vlada u ovom procesu je veoma značajna jer one pomažu u oblikovanju novih ponašanja, istakao je na onlajn sesiji u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma ministar zaštite životne sredine Japana Shinjiro Koizumi.

Prema njegovim rečima, Japan se kreće ka svetu koji će biti cirkularniji i decentralizovaniji. Da bi to postigao, Japan je razvio niz instrumenata, uključujući vodič za održive finansije i nove politike, kao i zakon čiji je cilj smanjenje plastičnog otpada.

Cilj zakona je da motiviše proizvođače da koriste manje plastičnih materijala ili da usvajaju alternativne materijale. Zato je u planu vodič za proizvođače o koracima o kojima treba da razmišljaju u dizajnu i proizvodnji, kao i uspostavljanje sertifikacionog sistema za proizvode pravljene u skladu sa vodičem.

Osim toga, Vlada Japana je najavila javno-privatno partnerstvo u cirkularnoj ekonomiji čiji je cilj da prikupi najbolje prakse i identifikuje prepreke i rešenja i na domaćem i međunarodnom nivou.

– Neophodno je da svi redizajniramo naše ekonomske sisteme kako bismo ih učinili održivijim i otpornijim. Partnerstvo javnog i privatnog sektora je apsolutno neophodno. Verujem da samo ako udružimo snage možemo napraviti razliku – istakao je japanski ministar.

Holandija promoviše ekološke prakse

I Holandija veruje da je saradnja krucijalna za razvoj cirkularne ekonomije.  A u toj saradnji važnu ulogu igraju vlade tako što kreiraju olakšice za cirkularne prakse.

Primera radi, holandska vlada, kao veliki klijent u oblasti građevinarstva, može da postavi set očekivanja za cirkularne prakse, objasnila je ministarka zaštite životne sredine Holandije Stientje van Veldhoven. Ili, putem nabavki održivo dizajniranih uniformi za radnike u industriji odbrane, vlada može pomoći promociji cirkularnih principa za tekstil.

Druge inicijative su takođe dobrodošle, poput one koja promoviše ponovnu upotrebu kancelarijskog nameštaja. Vladin program za cirkularnu ekonomiju u Holandiji namerava da do 2030. smanji upotrebu prirodnih resursa za 50 odsto.  

– Saradnja mora da postoji u svim sektorima i da pređe granice država. Akcija je neophodna. Nema načina da se postigne ugljenična neutralnost bez cirkularne ekonomije – zaključila je holandska ministarka zaštite životne sredine.