Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine i da daju svoje komentare, sugestije i predloge. Javna rasprava sprovodi se u periodu od 23. decembra 2021. do 14. januara 2022. godine.

Program javne rasprave o Predlogu programa, sa tekstom predloga programa, objavljuje se na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-konsultacije.

Javno predstavljanje Predloga programa, Ministarstvo zaštite životne sredine održaće 28. decembra 2021. godine putem video konferencije u periodu od 10,00 do 12,00 časova. 

Pristupanje javnom predstavljanju Predloga programa omogućeno je putem linka: https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m7677e8ac38811f3def1516aad5f38739

Meeting number: 2360 763 7758

Password: c3H6CjMg8k2

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji možete preuzeti na sajtu Ministarstva, ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: cirkularna@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: ”Za javnu raspravu o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine”.

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine